.
.
.

Sarkar Yeh Naam Thumhara Sab Naam se hai pyara naat lyrics

Sarkar Yeh Naam Thumhara
Sab Naam se hai pyara
Is Naam se Chamka Sooraj
Aur chamka Chaand Sitaara

Hua Har Soo Khoob Ujhala
Hua Roshan Alam Sara
Mera Naam Karega Roshan
Dho Jag men Naam Thumhara

Jab Rabbe Qadheer Thumhari
Kare Khud Hi Madha Sarari
Har Ik ke Laboon Par pirko...
Taa-reef Ko Thumahari Ayi
Sad Sukhr Ke Dhikr Thumhara
Rahen Har Dam Wird Hamara

Lehron men Meri Ye Kashthi
har Jaanib se hai Teri
Sarkar Khabar Lo Meri... 
Sarkar Khabar Lo Meri
Mile Mujko Aafiyyath
ka Mere Aqa Jald Kinara


Jho Mujh Par bheeth Rahi hai 
Oh Kisko Kaise batha oon
Aur Apne Dil ki Hikayath...
Bhala Kisko Jakke Suna oon
Thum Mehram-e-Raz ho mere
Meri Daadh Rasi Ho Khudha ra

Meri Arz Khudhara Sunlo
Mere Haal Pe Mujko Na chodo
Zara apni Chashme Inayath...
Be bas Ki Tharaf Bhi Modo
Be Kas Ka Thum Ho Sahara
Be Chare Ka Thum Ho Chaara

Jab Roze Kayamath Har Ik
Bolega Nafsi Nafsi
Aur dad Kisiki Degha...
Mehshar Men Jab na Koi
Aise Men Athaho Mujko
Yeh Shafa Eh Hashr Sahara

Sahil Hun Tere DharKa
Mile Mujko Bheek Karam Ki
Rak Laj Eh Mere Aqa...
Is Meri Chashme Namki
Karoon Ghumbadh Khazraka
Pir Aankon Se Apni Nazara

Har Waqth Atha Par Ham ne
Dekha Hai Thum hen Ko Mahil
Dhare Paak Pe Aya Jab Bhi...
Kaisa hi Koi Sahil
Hai Rahmathe alam Thumne
Use Kar Hi Liya Hai Ghawara

Do Apne Ishqh Ki Daulath
Mujhe Apni Aal Ka Sadhka
Eh Riyaz Faqheer Azal se
Tere Dhar Ka Hi Hai Shaha
Tere dhasthe Atha ke age
Dhaman Hai Itne Pasara