.
.
.

Rahmat da daryua elahi har dam vagh da tera Allah naat lyrics

Allah nabi da naam layye

Rahmat da daryua elahi har dam vagh da tera Allah
Je ik katra bakhshey menu kamban javey mera

Allah nabi da naam layye

Je main vekhan amla waley kuj ne merey pallay
Je main vekha rahmat rab di balle balle balle

Allah nabi da naam layye

Main neeva mera murshid ucha uchiyan sang milayee
Sadqay jawan inna uchiyaan ta-ee jinna neeviyan sang nibhayee

Allah nabi da naam layye

Lakh karey koi karda paavey dil vich Allah Allah
Haan jey nai dil vich ishq nabi da samjho paada khaali
Allah nabi da naam layye

Murshid de davaarey uttay mohkam layyi - e chaunka
Naavey navvey na yaar banaye vaang kamineya loka

Allah nabi da naam layye

Laash meri nu hat na lana jab tak peer na away
Lash meri nu na nehlana te na kafnana na dafnana jab tak peer na away sona jab tak

Laash meri nu hat na lana nu na nehlana te na kafnana na dafnana hat na lana na nehlana te na kafnana na dafnana jab tak peer na away
Aap parey takbeera meriyan vich baqi dafnavey

na nehlana te na kafnana na dafnana
maali da kal paani jera Kal kachey ya pakkey kal kachey ya pakkey

peer mureedan de sar teya rehnda jootay hon ya sachey
Allah nabi da naam layye