.
.
.

Allah Meray Dil Kay Ander-Jawad Ahmad

Mera Haath Tu Na Chori..
Mujhay Akela Tu Na Chori
Tu Mere Saath Maula Phir Chahe Kuch Ho Maula
Tu Jo Mere Saath Maula Phir Chahe Kuch Ho Maula
Sachal Sayyin Mera...allah Mere Dil Ke Andar
Mey Momin Haq Qalandar Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar
Murshad Meray Mujhay Toki Na Tu
Apnay Andar Mujhay Koney De Tu
Murshad Mere Mujhay Toki Na Tu
Apney Andar Mujhay Koney De Tu
Heera Mere Muje Roki Na Tu
Mujhay Dewana Honay De Tu
Tu Jo Mere Saath Maula Pir Chahe Kuch Ho Maula
Tu Jo Mere Saath Maula Pir Chahe Kuch Ho Maula
Sachal Sayin Mera!!
Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar!!
Allah Mere Dil Ke Andar May Momin Haq Qalandar!!
Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar!!
Allah Mere Dil Ke Andar May Momin Haq Qalandar!!!
Malik Bhi Tu Raziq Bhi Tu Ghayeb Bhi Tu Hazir Bhi Tu
Malik Bhi Tu Raziq Bhi Tu Ghayeb Bhi Tu Hazir Bhi Tu
Zahir Bhi Tu Batal Bhi Tu Awwal Bhi Tu Akhir Bhi Tu
Tu Jo Mere Saath Maula Pir Chahe Kuch Ho Maula
Tu Jo Mere Saath Maula Pir Chahe Kuch Ho Maula
Sachal Sayin Mera!!!
Allah Mere Dil Kay Andar May Momin Haq Qalandar!!!
Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar!!!
Mera Haath Tu Na Chori Mujeh Akelaa Tu Na Chori
Tu Jo Mere Saath Maula Pir Chahe Kuch Ho Maula Tu Jo Mere Saath Maula Pir Chahe Kuch Ho Maula
Sachal Sayyin Meraaaa~!!!!
Allah Mere Dil Ke Andarmey Momin Haq Qalandar
Allah Mere Dil Ke Andar Mey Momin Haq Qalandar
Allah Mere Dil Ke Andarmey Momin Haq Qalandar
Allah..!!! Alllah!!!!!! Allah!!!! ...ya Allah!!!!!