.
.
.

Main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai - Fasih Ud Din Soharwadi

main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai
main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai

main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai
main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai

main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai
main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai

main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai
main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai
main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai
main behak sakoon yeh majal kiya mera rahnuma koi aur Hai